Ogolny regulamin Sali Zabaw Fruu_24.06.2019.pdf

Godziny otwarcia: pon. 12:00 - 20:00, wt- niedz. 10.00 - 20.00 / fruu@salazabawfruu.pl / tel. 48 511 410 600